Hírek

et logo 230 2Az Erdélyi Társadalom folyóirat a magyarországi, MTA (IX. osztály) tág értelemben vett társadalomtudományi folyóirat-rangsorolása szerint, a 2021-es évre érvényes rangsor 35. helyére került, ezzel 124 helyet ugrott előre a korábbi besoroláshoz képest.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az idézettségi mutatók évente ingadoznak, mégis, úgy gondoljuk, hogy ezek az eredmények figyelemre méltóak.

Részletes rangsor

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM társadalomtudományi szakfolyóirat 2020/1-es számának tervezett témaköre: A szociális munka és szociális ellátás rendszerváltás utáni 30 éve

Romániában a rendszerváltás óta eltelt időben a szociális munka és a szociális ellátó rendszer jelentős fejlődési folyamaton ment keresztül. Az ország számos egyetemén különböző nyelveken (újra)indult a szakember-képzés. Megalakult az országos Szakmai Kollégium, mely a más területen működő hasonló szervezetek mintájára többféle szerepet tölt be (érdekvédelem, felügyelet, együttműködés stb.). A szociális ellátással kapcsolatos törvények számos változatban láttak napvilágot, keresve a megfelelő támogatási formákat.  A szociális ellátórendszer kerettörvénye is többrendben újult meg. A kormányzati és civil szolgáltató-hálózat bővült és differenciálódott

A romániai szociális ellátás rendszerváltás utáni történetéről írni komplex és nagy feladat. Az ET jelen száma szeretné felvállalni ezt a kihívást, és megpróbál valamiféle látleletet adni arról a közel harminc évről, ami a ’89 decemberében történt rendszerváltás óta eltelt. Nem csupán a szociálpolitika történéseinek a hullámvonalát érdemes követni ebben a visszatekintésben, hanem a szociális ellátás intézményrendszerének az alakulását, az ott dolgozók szemléletének és szakmai kihívásainak a változásait, és az utóbbi három évtized terep-kutatási eredményeit is.

Az Erdélyi Társadalom a 2020/1-es lapszáma ebben a kérdéskörben vár vitaindító és kutatási eredményeket bemutató írásokat.

Lapszámfelelősök: Berszán Lídia, Szabó Béla

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának (fél oldal) beküldési határideje: 2020. március 20.  Az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2020. május 20. A világjárvánnyal kapcsolatos akadályoztatások miatt a határidőt meghosszabbítjuk 2020. június 15-ig.

A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatokat és majd a tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai) az Erdélyi Társadalom honlapjára kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html).

A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. A megjelenésre való elfogadás esetén a szerzőnek, a bírálók esetleges javaslatai alapján, a megadott határidőn belül, át kell dolgoznia kéziratát.

A tanulmányok formai követelményeit a https://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/formai-kovetelmenyek oldalon a Tanulmányok beküldése cím alatt olvasható szerkesztési szabályok (ET) tartalmazzák.

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2020/2-es számának tervezett témaköre: Társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok az 1989. utáni átmeneti időszakban.

Lapszámfelelős szerkesztők: Veres Valér, Megyesi Boldizsár

A kommunista rendszer 1989. évi összeomlását követő 30 évben mind Romániában, mind pedig a többi Közép- és Kelet-Európai országban elkezdődött – és az értelmezésektől függően le is zárult – egy átmeneti időszak, amelyben számos eltérést, fáziskülönbséget észlelhetünk az országok között, de kétségtelenül mindenhol lezajlott egy átalakulási folyamat. Társadalmi szempontból az értékek, normák és a társadalomszerkezet változása, politikai szempontból a diktatórikus egypárti rendszert a többpárti demokráciák váltották f el, a központosított közigazgatást pedig, változó mértékben a decentralizáció és a szubszidiaritás szellemben átalakították a helyi és regionális önkormányzatok rendszerévé. A gazdasági szférában tanúi lehettünk az ipar és a szolgáltatások átalakulásának a központosított, állami tulajdonú tervgazdaságból a magántulajdonra épülő piacgazdaságra. A mezőgazdaságban hasonló folyamatok zajlottak le.

Az átmeneti időszak két fő geopolitikai folyamata a NATO és az Európai Uniós csatlakozási folyamat, amely jelentős stabilitást és gazdasági-társadalmi fejlődést eredményezett, de újabban egyre gyakrabban szembesülhetünk euroszkeptikus véleményekkel is, amelyek e folyamatok árnyoldalát hangsúlyozzák.

A Közép- és Kelet-Európai térségben lezajlott társadalmi átalakulási folyamatok illeszkednek egy a 20. század utolsó harmadában kibontakozó szélesebb átalakulási folyamatba is, amelynek során az európai társadalmakban a késő modern ipari berendezkedésből kialakultak az ún. posztindusztriális, szolgáltató társadalmak.  

Az Erdélyi Társadalom 2020. évi első tematikus számába olyan témákban várunk tanulmányokat, amelyek a fent jelzett folyamatok valamely aspektusát elemzik, vizsgálják és, értékelik, egy adott régió, közösség, ország, vagy a tágabb régió országainak összehasonlító vonatkozásában. Külön értékeljük az olyan témájú írásokat, amelyek a régió valamely magyar vagy más nemzetiségi-nyelvi közösségét érintő témát vizsgál az átmenet időszakát illetően.

A megjelentetni kívánt tanulmányok szerzői első lépésben egy 300-400 szavas kivonatot küldhetnek be 2020. május 30-ig, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre.  A világjárvánnyal kapcsolatos akadályoztatások miatt a kivonatok leadását meghosszabbítjuk 2020. október 31-ig. (A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatok beküldése nem kizáró feltétel, de túljelentkezés esetén előnyt jelent) 

A tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerző a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

A tanulmányok beküldésének határideje 2020. november 15.
A tanulmányok formai követelményeit itt találják

Special issue on ‘Sport and Identity’ of the journal Transylvanian Society (Erdélyi Társadalom) (https://erdelyitarsadalom.ro/en/about-the-journal.html)

Editors: Dr. Zsombor Csata (Babeș-Bolyai University, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), Dr. László Péter (Babeș-Bolyai University, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), and Prof. Dr László Marácz (University of Amsterdam, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)


Sports is taking an ever more important place in global socio-political and financial-economic affairs. Global sports media events, like the Olympic Games, and the different World and European Championship attract a lot of media coverage, spectators and public debate. In modern times, sports have been organized mostly on a national basis. States and their citizens were the most prominent stakeholders of major sports competitions and events. Due to globalization, Europeanization and transnational and mobility processes the international sports structure is changing in a rapid tempo. Sports was a symbol of national identity in the first place, sports events and its international representative bodies in modern times tie in with the multi-layered global governance structure that has arisen recently in postmodern time when mediated spectator sport become a commodified and commercialised product and mass consumer good. As a consequence – although the connection between national identity and sports is still prominent – the structure and representative bodies of the sports world have to coop with a number of new phenomena and cases against the backdrop of these socio-economic and cultural phenomena.

The editors of the special issue of the journal of Transylvanian Society invite authors to elaborate on questions related to the changing reality and identity of the global sports world. Relevant topics of the special issue include, among others:

  • National identity promoting specific sports related to national self-images and stereotypes;
  • universal rules, regulations and codes for the steering of imnternational and national sports federations
  • dual nationality, national representation and bonding in international sports events       
  • the role of sports in identity formation of national, ethnic and other minorities
  • the role of regional competition in building new identities, like European identity, Asian identity, but also other types of identity, like Gaelic and nomadic identity
  • foreign policy and rivalry in sports
  • the interaction of decolonization and sports
  • the commercialization of sports, including the branding of teams and individual sports icons and celebrities as a marketing object
  • communication and language in international sports

A title, an abstract of 250 words maximally, and 5 key words should be send to the editors before October 15, 2018. The editors will invite 7 authors to submit their paper of circa 7000 words before March 15, 2019. After peer reviewing the special issue will be published in the second half of 2019. Apart from the innovative papers, the editors plan to publish several book reviews.

Aktuális szám


et2022 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodataciteIndex Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022