Hírek

et logo 230 2AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2021/1-es számának tervezett témaköre: Az államszocializmus társadalomtörténete
Lapszámfelelős szerkesztő: Horváth István.

A romániai államszocialista rendszer feldolgozása, beleértve a romániai/erdélyi magyarok helyzetének taglalását, mindenekelőtt politikatörténeti vonatkozásokban történt meg. Ehhez az irányvonalhoz viszonyítva a társadalomtörténeti (re)konstrukciók, elemzések (hogy az esetleges átfogóbb értelmezéseket ne is említsük) valamelyest háttérbe kerültek, (le-)maradtak. Persze, néhány téma: modernizáció néhány vonatkozása (pl. iparosítás, urbanizáció, tradicionális életformák átalakulása), helyi elitek témakör esetében születtek olyan helyi vagy regionális (pl. megyei) vonatkozású elemzések, amelyek számottevő alapozásnak számítanak. Viszont ezek interpretációja, belehelyezése átfogóbb országos, esetleg nemzetközi viszonyítási keretekbe, hellyel-közzel történik meg. Ez valószínűleg összefügg azzal, ahogyan Gagyi József, az eddigi legátfogóbb, magyar nyelven Románia társadalomtörténetéről írt könyv szerzője sommáz: nincsenek „monográfiák, egyenetlenek a feldolgozások, hiányoznak a feldolgozott anyagokra támaszkodó, mélyre hatoló kérdésfeltevések” (2009: 32). És ha a megjelent sorok óta eltelt tucatnyi évet tekintjük, elmondható, hogy az azóta publikált írások csak részben, az államszocializmus időszakára vonatkozóan inkább elvétve publikáltak meghatározó tanulmányokat, számontartható könyvszintű összefoglalókat.

Az, hogy általában a tematikus, társadalomtörténeti, illetve a partikuláris periódusra, az államszocializmusra vonatkozó szakirodalmi feldolgozások fehér folton fehér hollónak számítnak, az nemcsak valamilyen szakmai teljességigény szempontjából, hanem általában a társadalomszemlélet és az oktatás vonatkozásában is hiányosság. Egyrészt az emlékezés vonatkozásában is megmutatkozó hiány, ugyanis nehezen értelmezhető a mostani jelen, főképpen az 1989 utáni generációk számára. Másrészt ellentmondásosan értelmezhető a múlt, mindenekelőtt az 1989 előtt felnőttként is élők esetében.

Az államszocializmus társadalomtörténeti valóság volt, azokban az életformákban és élethelyzetekben, amelyeket kialakított/lehetővé tett. Tárgyiasult életformaprojektje, a lakónegyed, a tömbházlakás vagy akár a kívánatosnak tartott munkahely eszményképe még mindig meghatározza többségünk mindennapi életvitelét, illetve elvárásait.

Az államszocializmus egy olyan társadalomtörténeti helyzetet eredményezett, amely messze nem futott ki, nem számolta fel végleg önmagát a nyolcvanas évek mizériáiban (jegyrendszer formájában szűkülő ellátás, áramszünetek stb.).

Nos, van bőven, amit tanulmányozni, amiről rövidebb reflexió (minimum 5 oldal) vagy kimerítőbb tanulmány (maximum 15 oldal) formájában beszámolni, az emlékezés formáitól, az eddigi társadalomtörténeti vizsgálódások kritikai, módszertani áttekintéséig, a nagy folyamatok (urbanizáció, fogyasztás alakulása, az életvitel modernizációja) áttekintésétől, az életvitelváltások társadalmi értelmezésén keresztül, a szórakozás, a társadalmi érintkezési formák átalakulásának bemutatásáig.

Ezen felvezető jegyében az Erdélyi Társadalom 2021. évi első tematikus számába olyan témákban várunk tanulmányokat, amelyek a fent jelzett folyamatok valamely aspektusát elemzik, vizsgálják és értékelik egy adott régió, közösség, ország vagy a tágabb régió országainak összehasonlító vonatkozásában. Külön értékeljük az olyan témájú írásokat, amelyek a régió valamely magyar vagy más nemzetiségi-nyelvi közösségét érintő témát vizsgál az átmenet időszakát illetően.

A megjelentetni kívánt tanulmányok szerzői első lépésben egy 300-400 szavas kivonatot küldhetnek be 2020. május 30-ig, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre.

A tanulmányokat és az azokhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerzőnek a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

Bár a téma fókusza a romániai helyzetre vonatkozik, más országokra vonatkozó írásokat is várunk.

A tanulmányok beküldésének határideje 2021. július 1.
A tanulmányok formai követelményeit itt találják

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022