A folyóiratról

et logo 230 2Az Erdélyi Társadalom féléves rendszerességgel megjelenő tudományos folyóirat. A 2003 óta megjelenő lap szerkesztéséért a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete felel, kiadója a Kolozsvári Egyetemi Kiadó [Presa Universitară Clujeană].

A folyóirat célja a szakmai kommunikáció biztosítása a társadalomtudományok művelői számára, elsősorban a szociológia, szociálpolitika, társadalomföldrajz, regionális tanulmányok és kulturális antropológia területén. A szerkesztőség előszeretettel várja az erdélyi, romániai témájú, vagy a kisebbségek kérdésé érintő tanulmányokat, e témák azonban nem képeznek kizáró feltételt a tanulmányok elfogadását illetően.

Lapszámaink tematikus súlyponttal jelennek meg, a tanulmányokat az előre meghirdetett témákra lehet beküldeni, az egyes lapszámokban azonban az aktuális témához nem kapcsolódó tanulmányok is megjelenhetnek.

Célközönségünk a társadalomtudományokban jártas és az erdélyi magyar (és nemcsak) társadalom működése, jellegzetességei iránt érdeklődő társadalomkutatók, politikai tanácsadók, médiadolgozók.

A kéziratok bírálati folyamata

A folyóirathoz beküldött kéziratokat két anonim, a szerző(k)től független kutató bírálja. Ez a folyamat az alábbi módon zajlik:

 1. A szerkesztőség a kézirat elolvasását követően eldönti, hogy a szöveg megfelel-e a tanulmányokkal szemben támasztott legalapvetőbb elvárásoknak, és ennek alapján küldi tovább bírálóknak vagy utasítja el a szöveget.
 2. Minden szövegért a szerkesztőség egyik tagja felel: anonimizálja azt, illetve kiválasztja a bírálókat.
 3. Mindkét bíráló anonim (vagyis nem ismeri a szerzők kilétét, mint ahogyan a szerzők sem a bírálók kilétét) és független a szerzőktől (nem állhatnak ugyanannak az intézménynek az alkalmazásában, nem vehetnek részt közös kutatási projektben és nem lehetnek korábbi tudományos művek szerzőtársai).
 4. A bírálatokat a szerkesztő elolvassa, és ha nagyon nagy az eltérés a kettő között, felkér egy harmadik bírálót. Ha nem nagy az eltérés, akkor összegzi a megállapításokat és azokat visszaküldi a szerzőnek.
 5. A bírálók a következő javaslatok között választhatnak:
  a)    Módosítások nélkül közölhető.
  b)    Kevés módosítással közölhető.
  c)    Lényeges módosításokkal közölhető.
  d)    Nem javasolt közlésre.
 6. A bírálóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy az átdolgozásra javasolt szöveget annak elkészültével újra véleményezik-e.

 

Folyóiratunk a CEEOL és az Index Copernicus nemzetközi adatbázis által jegyzett, online elérhető. A folyóiratban megjelent tanulmányok továbbá elérhetők a ProQuest, GESIS és a DataCite adatbázisokban is.

A lap kiadásának támogatói:

 • Communitas Alapítvány
 • Magyar Tudományos Akadémia
 • BBTE Szociológia és Szociális Munka Kar
 • Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma
 • Kolozsvári polgármesteri hivatal és városi tanács

A Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány a lap pályázati menedzsmenjét, a lapterjesztést biztosítja.

ISSN: 1583–6347

DOI előtag: 10.17177 

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022