Hírek

et logo 230 2Special issue on ‘Sports in Uncertain Times’ of the journal Transylvanian Society (Erdélyi Társadalom)

Editors: Dr. Zsombor Csata (Babeș-Bolyai University, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), Dr. László Péter (Babeș-Bolyai University, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), and Prof. Dr László Marácz (University of Amsterdam, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Call for Papers

Recent environmental concerns, the Covid pandemic, and the Russian-Ukrainian war have brought about radical changes that alter our perceptions of sports in the economy and society. These unprecedented events have globally challenged the business models of professional sport, once thought to be robust, and have further reinforced the inequalities of access to mass sports. International diplomacy uses the sport as a soft power with a vehemence not seen since the Cold War. Uncertainty and insecurity have become constant in our everyday lives, especially in this part of Europe. It is affecting every aspect of how we relate to sports.

The crises usually force us to rethink our perspectives and practices. At the intersection of the pandemic, war threat, and environmental stress, there are many challenges to address: how to make the mass sport more inclusive, how to end discrimination and how to reduce the wastefulness in the global sports industry, how to lower the diplomatic stakes of international competitions, etc.

In this thematic issue of Transylvanian Society, we accept studies that help us understand these processes and changes and/or formulate scientifically based expectations about the future of the sporting world. Relevant topics of the special issue include, among others:

  • changes in the community vs. individual nature of mass sports due to the epidemic and physical distancing
  • inequalities in access to mass sports in times of crisis: declining sociability, deepening health inequalities, segregation of vulnerable social groups
  • operational solutions for the difficulties in maintaining local sports infrastructure
  • the effects of increasing digitalization of sports
  • challenges to the sustainability of the global international sports system, the impact of the epidemic on professional sport as an industry
  • Inequalities in the distribution of resources and benefits in professional sports, the precarisation of athletes, career drop-out in times of crisis
  • sport as soft-power diplomacy in the past and today
  • the representation of power asymmetries in the events, rules, and language of international competitive sports

A title, an abstract of 250 words maximally, and 5 keywords should be sent to the editors before September 30, 2022. The editors will invite 7 authors to submit their papers of circa 7000 words before November 30, 2022. After peer-reviewing, the special issue will be published in the first half of 2023. Apart from the innovative papers, the editors plan to publish several book reviews.

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM társadalomtudományi szakfolyóirat 2022/1-es számának tervezett témaköre: Kortárs valláskutatások Közép-Kelet-Európában

A volt szocialista országokban az utóbbi három évtizedben a vallásosság nagy átalakulásokon ment át. A térség vallási sajátosságaira a 20. század egésze rányomta bélyegét, a megkésett nemzetfejlődés, a birodalmak szétesése, a világháborúk szomszédokat egymással szembefordító traumáinak, holokausztjának és deportációinak traumatikus időszaka a vallási identitásra is meghatározó hatást gyakoroltak. A folytatás sem volt kevésbé mozgalmas, a kommunista rezsimek fél évszázados vallásellenes politikái talán még nagyobb kihívás elé állították a térség egyházait és formálták saját elképzeléseik szerint az egyházak társadalmi helyét és az emberek vallásosságát. A változások intenzitása a rendszerváltást követően sem csökkent, miközben immár az új rezsimek által is támogatott reszakralizációs politikák válnak általánossá, a vallási és nemzeti identitások újra egymásra találnak. És a kihívások sora később sem csökken, a koronavírus okozta pandémia vallásgyakorlást akadályozó hatása, illetve a vallási élet felerősödő digitalizációjának vallásosságra gyakorolt hatása máig nyitott kérdéseket képeznek. Napjainkra pedig újra aktuális kérdéssé vált az is, hogy hogyan viszonyulhatnak az egyházak embertársaink szervezett legyilkolásához, a háborúhoz. Hogyan változott tehát mindeközben az közép és kelet-európai társadalmakban élők vallási identitása, egyházakhoz való viszonyulása, vallásossága? Az Erdélyi Társadalom 2022/1-es lapszámába olyan írásokat várunk, amelyek ezeket a kérdéseket járják körül, a térség vallásosságának kortárs jelenségeit elemzik.
Lapszámfelelős: Kiss Dénes, Máté-Tóth András

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának beküldési határideje: 2022. május 30

Az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2020. június 15.

A tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerző a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

A tanulmányok formai követelményeit itt találják.

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM társadalomtudományi szakfolyóirat 2022/1-es számának tervezett témaköre: Kortárs valláskutatások Közép-Kelet-Európában

A volt szocialista országokban az utóbbi három évtizedben a vallásosság nagy átalakulásokon ment át. A térség vallási sajátosságaira a 20. század egésze rányomta bélyegét, a megkésett nemzetfejlődés, a birodalmak szétesése, a világháborúk szomszédokat egymással szembefordító traumáinak, holokausztjának és deportációinak traumatikus időszaka a vallási identitásra is meghatározó hatást gyakoroltak. A folytatás sem volt kevésbé mozgalmas, a kommunista rezsimek fél évszázados vallásellenes politikái talán még nagyobb kihívás elé állították a térség egyházait és formálták saját elképzeléseik szerint az egyházak társadalmi helyét és az emberek vallásosságát. A változások intenzitása a rendszerváltást követően sem csökkent, miközben immár az új rezsimek által is támogatott reszakralizációs politikák válnak általánossá, a vallási és nemzeti identitások újra egymásra találnak. És a kihívások sora később sem csökken, a koronavírus okozta pandémia vallásgyakorlást akadályozó hatása, illetve a vallási élet felerősödő digitalizációjának vallásosságra gyakorolt hatása máig nyitott kérdéseket képeznek. Napjainkra pedig újra aktuális kérdéssé vált az is, hogy hogyan viszonyulhatnak az egyházak embertársaink szervezett legyilkolásához, a háborúhoz. Hogyan változott tehát mindeközben az közép és kelet-európai társadalmakban élők vallási identitása, egyházakhoz való viszonyulása, vallásossága? Az Erdélyi Társadalom 2022/1-es lapszámába olyan írásokat várunk, amelyek ezeket a kérdéseket járják körül, a térség vallásosságának kortárs jelenségeit elemzik.

Lapszámfelelős: Kiss Dénes, Máté-Tóth András

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának beküldési határideje: 2022. május 30.  Az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2020. június 15.

Az ERDÉLYI TÁRSADALOM Társadalomtudományi Szakfolyóirat 2021/2-es számának tervezett témaköre:

Az elmúlt évek járványhelyzet által fémjelzett társadalmi viszonyai, intézményei minden területen kisebb-nagyobb változásokon mentek át, az egyéneknek és társadalmaknak különböző kihívásokkal kellett szembenézniük. A Erdélyi Társadalom 2021. évi 2. száma tág tematikai nyitottsággal várja azokat a tanulmányokat, amelyek alapján jobban megismerhetjük a körülöttünk zajló társadalmi folyamatokat az elmúlt években végzett elemzések, adatfelvételek tükrében. Tervezett lapszámunkban külön tematikus blokkot kívánunk szentelni a koronavírus-járvány hatásait elemző tanulmányoknak, de ettől eltérő témákat taglaló szövegeket is szívesen várunk.

A megjelentetni kívánt tanulmányok szerzőit kérjük, első lépésben egy 100-300 szavas kivonatot küldjenek be 2021. november 30-ig, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre. (A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatok beküldése nem kizáró feltétel, de túljelentkezés esetén előnyt jelent.)

A tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerző a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

A tanulmányok beküldésének határideje 2022. február 15.

A tanulmányok formai követelményeit itt találják

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2021/1-es számának tervezett témaköre: Az államszocializmus társadalomtörténete
Lapszámfelelős szerkesztő: Horváth István.

A romániai államszocialista rendszer feldolgozása, beleértve a romániai/erdélyi magyarok helyzetének taglalását, mindenekelőtt politikatörténeti vonatkozásokban történt meg. Ehhez az irányvonalhoz viszonyítva a társadalomtörténeti (re)konstrukciók, elemzések (hogy az esetleges átfogóbb értelmezéseket ne is említsük) valamelyest háttérbe kerültek, (le-)maradtak. Persze, néhány téma: modernizáció néhány vonatkozása (pl. iparosítás, urbanizáció, tradicionális életformák átalakulása), helyi elitek témakör esetében születtek olyan helyi vagy regionális (pl. megyei) vonatkozású elemzések, amelyek számottevő alapozásnak számítanak. Viszont ezek interpretációja, belehelyezése átfogóbb országos, esetleg nemzetközi viszonyítási keretekbe, hellyel-közzel történik meg. Ez valószínűleg összefügg azzal, ahogyan Gagyi József, az eddigi legátfogóbb, magyar nyelven Románia társadalomtörténetéről írt könyv szerzője sommáz: nincsenek „monográfiák, egyenetlenek a feldolgozások, hiányoznak a feldolgozott anyagokra támaszkodó, mélyre hatoló kérdésfeltevések” (2009: 32). És ha a megjelent sorok óta eltelt tucatnyi évet tekintjük, elmondható, hogy az azóta publikált írások csak részben, az államszocializmus időszakára vonatkozóan inkább elvétve publikáltak meghatározó tanulmányokat, számontartható könyvszintű összefoglalókat.

Az, hogy általában a tematikus, társadalomtörténeti, illetve a partikuláris periódusra, az államszocializmusra vonatkozó szakirodalmi feldolgozások fehér folton fehér hollónak számítnak, az nemcsak valamilyen szakmai teljességigény szempontjából, hanem általában a társadalomszemlélet és az oktatás vonatkozásában is hiányosság. Egyrészt az emlékezés vonatkozásában is megmutatkozó hiány, ugyanis nehezen értelmezhető a mostani jelen, főképpen az 1989 utáni generációk számára. Másrészt ellentmondásosan értelmezhető a múlt, mindenekelőtt az 1989 előtt felnőttként is élők esetében.

Az államszocializmus társadalomtörténeti valóság volt, azokban az életformákban és élethelyzetekben, amelyeket kialakított/lehetővé tett. Tárgyiasult életformaprojektje, a lakónegyed, a tömbházlakás vagy akár a kívánatosnak tartott munkahely eszményképe még mindig meghatározza többségünk mindennapi életvitelét, illetve elvárásait.

Az államszocializmus egy olyan társadalomtörténeti helyzetet eredményezett, amely messze nem futott ki, nem számolta fel végleg önmagát a nyolcvanas évek mizériáiban (jegyrendszer formájában szűkülő ellátás, áramszünetek stb.).

Nos, van bőven, amit tanulmányozni, amiről rövidebb reflexió (minimum 5 oldal) vagy kimerítőbb tanulmány (maximum 15 oldal) formájában beszámolni, az emlékezés formáitól, az eddigi társadalomtörténeti vizsgálódások kritikai, módszertani áttekintéséig, a nagy folyamatok (urbanizáció, fogyasztás alakulása, az életvitel modernizációja) áttekintésétől, az életvitelváltások társadalmi értelmezésén keresztül, a szórakozás, a társadalmi érintkezési formák átalakulásának bemutatásáig.

Ezen felvezető jegyében az Erdélyi Társadalom 2021. évi első tematikus számába olyan témákban várunk tanulmányokat, amelyek a fent jelzett folyamatok valamely aspektusát elemzik, vizsgálják és értékelik egy adott régió, közösség, ország vagy a tágabb régió országainak összehasonlító vonatkozásában. Külön értékeljük az olyan témájú írásokat, amelyek a régió valamely magyar vagy más nemzetiségi-nyelvi közösségét érintő témát vizsgál az átmenet időszakát illetően.

A megjelentetni kívánt tanulmányok szerzői első lépésben egy 300-400 szavas kivonatot küldhetnek be 2020. május 30-ig, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre.

A tanulmányokat és az azokhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerzőnek a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

Bár a téma fókusza a romániai helyzetre vonatkozik, más országokra vonatkozó írásokat is várunk.

A tanulmányok beküldésének határideje 2021. július 1.
A tanulmányok formai követelményeit itt találják

Aktuális szám


et2022 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodataciteIndex Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022