Hírek

et logo 230 2AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM társadalomtudományi szakfolyóirat 2022/1-es számának tervezett témaköre: Kortárs valláskutatások Közép-Kelet-Európában

A volt szocialista országokban az utóbbi három évtizedben a vallásosság nagy átalakulásokon ment át. A térség vallási sajátosságaira a 20. század egésze rányomta bélyegét, a megkésett nemzetfejlődés, a birodalmak szétesése, a világháborúk szomszédokat egymással szembefordító traumáinak, holokausztjának és deportációinak traumatikus időszaka a vallási identitásra is meghatározó hatást gyakoroltak. A folytatás sem volt kevésbé mozgalmas, a kommunista rezsimek fél évszázados vallásellenes politikái talán még nagyobb kihívás elé állították a térség egyházait és formálták saját elképzeléseik szerint az egyházak társadalmi helyét és az emberek vallásosságát. A változások intenzitása a rendszerváltást követően sem csökkent, miközben immár az új rezsimek által is támogatott reszakralizációs politikák válnak általánossá, a vallási és nemzeti identitások újra egymásra találnak. És a kihívások sora később sem csökken, a koronavírus okozta pandémia vallásgyakorlást akadályozó hatása, illetve a vallási élet felerősödő digitalizációjának vallásosságra gyakorolt hatása máig nyitott kérdéseket képeznek. Napjainkra pedig újra aktuális kérdéssé vált az is, hogy hogyan viszonyulhatnak az egyházak embertársaink szervezett legyilkolásához, a háborúhoz. Hogyan változott tehát mindeközben az közép és kelet-európai társadalmakban élők vallási identitása, egyházakhoz való viszonyulása, vallásossága? Az Erdélyi Társadalom 2022/1-es lapszámába olyan írásokat várunk, amelyek ezeket a kérdéseket járják körül, a térség vallásosságának kortárs jelenségeit elemzik.
Lapszámfelelős: Kiss Dénes, Máté-Tóth András

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának beküldési határideje: 2022. május 30

Az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2020. június 15.

A tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerző a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

A tanulmányok formai követelményeit itt találják.

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM társadalomtudományi szakfolyóirat 2022/1-es számának tervezett témaköre: Kortárs valláskutatások Közép-Kelet-Európában

A volt szocialista országokban az utóbbi három évtizedben a vallásosság nagy átalakulásokon ment át. A térség vallási sajátosságaira a 20. század egésze rányomta bélyegét, a megkésett nemzetfejlődés, a birodalmak szétesése, a világháborúk szomszédokat egymással szembefordító traumáinak, holokausztjának és deportációinak traumatikus időszaka a vallási identitásra is meghatározó hatást gyakoroltak. A folytatás sem volt kevésbé mozgalmas, a kommunista rezsimek fél évszázados vallásellenes politikái talán még nagyobb kihívás elé állították a térség egyházait és formálták saját elképzeléseik szerint az egyházak társadalmi helyét és az emberek vallásosságát. A változások intenzitása a rendszerváltást követően sem csökkent, miközben immár az új rezsimek által is támogatott reszakralizációs politikák válnak általánossá, a vallási és nemzeti identitások újra egymásra találnak. És a kihívások sora később sem csökken, a koronavírus okozta pandémia vallásgyakorlást akadályozó hatása, illetve a vallási élet felerősödő digitalizációjának vallásosságra gyakorolt hatása máig nyitott kérdéseket képeznek. Napjainkra pedig újra aktuális kérdéssé vált az is, hogy hogyan viszonyulhatnak az egyházak embertársaink szervezett legyilkolásához, a háborúhoz. Hogyan változott tehát mindeközben az közép és kelet-európai társadalmakban élők vallási identitása, egyházakhoz való viszonyulása, vallásossága? Az Erdélyi Társadalom 2022/1-es lapszámába olyan írásokat várunk, amelyek ezeket a kérdéseket járják körül, a térség vallásosságának kortárs jelenségeit elemzik.

Lapszámfelelős: Kiss Dénes, Máté-Tóth András

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának beküldési határideje: 2022. május 30.  Az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2020. június 15.

Az ERDÉLYI TÁRSADALOM Társadalomtudományi Szakfolyóirat 2021/2-es számának tervezett témaköre:

Az elmúlt évek járványhelyzet által fémjelzett társadalmi viszonyai, intézményei minden területen kisebb-nagyobb változásokon mentek át, az egyéneknek és társadalmaknak különböző kihívásokkal kellett szembenézniük. A Erdélyi Társadalom 2021. évi 2. száma tág tematikai nyitottsággal várja azokat a tanulmányokat, amelyek alapján jobban megismerhetjük a körülöttünk zajló társadalmi folyamatokat az elmúlt években végzett elemzések, adatfelvételek tükrében. Tervezett lapszámunkban külön tematikus blokkot kívánunk szentelni a koronavírus-járvány hatásait elemző tanulmányoknak, de ettől eltérő témákat taglaló szövegeket is szívesen várunk.

A megjelentetni kívánt tanulmányok szerzőit kérjük, első lépésben egy 100-300 szavas kivonatot küldjenek be 2021. november 30-ig, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre. (A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatok beküldése nem kizáró feltétel, de túljelentkezés esetén előnyt jelent.)

A tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerző a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

A tanulmányok beküldésének határideje 2022. február 15.

A tanulmányok formai követelményeit itt találják

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2021/1-es számának tervezett témaköre: Az államszocializmus társadalomtörténete
Lapszámfelelős szerkesztő: Horváth István.

A romániai államszocialista rendszer feldolgozása, beleértve a romániai/erdélyi magyarok helyzetének taglalását, mindenekelőtt politikatörténeti vonatkozásokban történt meg. Ehhez az irányvonalhoz viszonyítva a társadalomtörténeti (re)konstrukciók, elemzések (hogy az esetleges átfogóbb értelmezéseket ne is említsük) valamelyest háttérbe kerültek, (le-)maradtak. Persze, néhány téma: modernizáció néhány vonatkozása (pl. iparosítás, urbanizáció, tradicionális életformák átalakulása), helyi elitek témakör esetében születtek olyan helyi vagy regionális (pl. megyei) vonatkozású elemzések, amelyek számottevő alapozásnak számítanak. Viszont ezek interpretációja, belehelyezése átfogóbb országos, esetleg nemzetközi viszonyítási keretekbe, hellyel-közzel történik meg. Ez valószínűleg összefügg azzal, ahogyan Gagyi József, az eddigi legátfogóbb, magyar nyelven Románia társadalomtörténetéről írt könyv szerzője sommáz: nincsenek „monográfiák, egyenetlenek a feldolgozások, hiányoznak a feldolgozott anyagokra támaszkodó, mélyre hatoló kérdésfeltevések” (2009: 32). És ha a megjelent sorok óta eltelt tucatnyi évet tekintjük, elmondható, hogy az azóta publikált írások csak részben, az államszocializmus időszakára vonatkozóan inkább elvétve publikáltak meghatározó tanulmányokat, számontartható könyvszintű összefoglalókat.

Az, hogy általában a tematikus, társadalomtörténeti, illetve a partikuláris periódusra, az államszocializmusra vonatkozó szakirodalmi feldolgozások fehér folton fehér hollónak számítnak, az nemcsak valamilyen szakmai teljességigény szempontjából, hanem általában a társadalomszemlélet és az oktatás vonatkozásában is hiányosság. Egyrészt az emlékezés vonatkozásában is megmutatkozó hiány, ugyanis nehezen értelmezhető a mostani jelen, főképpen az 1989 utáni generációk számára. Másrészt ellentmondásosan értelmezhető a múlt, mindenekelőtt az 1989 előtt felnőttként is élők esetében.

Az államszocializmus társadalomtörténeti valóság volt, azokban az életformákban és élethelyzetekben, amelyeket kialakított/lehetővé tett. Tárgyiasult életformaprojektje, a lakónegyed, a tömbházlakás vagy akár a kívánatosnak tartott munkahely eszményképe még mindig meghatározza többségünk mindennapi életvitelét, illetve elvárásait.

Az államszocializmus egy olyan társadalomtörténeti helyzetet eredményezett, amely messze nem futott ki, nem számolta fel végleg önmagát a nyolcvanas évek mizériáiban (jegyrendszer formájában szűkülő ellátás, áramszünetek stb.).

Nos, van bőven, amit tanulmányozni, amiről rövidebb reflexió (minimum 5 oldal) vagy kimerítőbb tanulmány (maximum 15 oldal) formájában beszámolni, az emlékezés formáitól, az eddigi társadalomtörténeti vizsgálódások kritikai, módszertani áttekintéséig, a nagy folyamatok (urbanizáció, fogyasztás alakulása, az életvitel modernizációja) áttekintésétől, az életvitelváltások társadalmi értelmezésén keresztül, a szórakozás, a társadalmi érintkezési formák átalakulásának bemutatásáig.

Ezen felvezető jegyében az Erdélyi Társadalom 2021. évi első tematikus számába olyan témákban várunk tanulmányokat, amelyek a fent jelzett folyamatok valamely aspektusát elemzik, vizsgálják és értékelik egy adott régió, közösség, ország vagy a tágabb régió országainak összehasonlító vonatkozásában. Külön értékeljük az olyan témájú írásokat, amelyek a régió valamely magyar vagy más nemzetiségi-nyelvi közösségét érintő témát vizsgál az átmenet időszakát illetően.

A megjelentetni kívánt tanulmányok szerzői első lépésben egy 300-400 szavas kivonatot küldhetnek be 2020. május 30-ig, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre.

A tanulmányokat és az azokhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerzőnek a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

Bár a téma fókusza a romániai helyzetre vonatkozik, más országokra vonatkozó írásokat is várunk.

A tanulmányok beküldésének határideje 2021. július 1.
A tanulmányok formai követelményeit itt találják

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a magyarországi, MTA (IX. osztály) tág értelemben vett társadalomtudományi folyóirat-rangsorolása szerint, a 2021-es évre érvényes rangsor 35. helyére került, ezzel 124 helyet ugrott előre a korábbi besoroláshoz képest.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az idézettségi mutatók évente ingadoznak, mégis, úgy gondoljuk, hogy ezek az eredmények figyelemre méltóak.

Részletes rangsor

Aktuális szám

et2021 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodataciteIndex Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

bgalogo weber