Hírek

et logo 230 2AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2016/2-es számának tervezett témaköre: “KÖZÉLETI KORRUPCIÓ KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN”

A gazdasági, politikai, vagy a médiakban tapasztalható korrupciós jelenségek, akár magas szinten (fehér galléros bűnözés), akár a hétköznapi emberek szintjén (petty corruption) jelentkezik átszövi a poszt-szocialista térség összes társadalmának életét, viszont eltérő mértékben és más-más formában. Létezik a korrupciónak egy általános (globális) paradigmája, mely egyfelől a magán és a közösségi szféra elkülönítésén alapul, másfelől pedig egy klasszikus modellen, mely a jelenséget társadalmi betegségnek tekinti, harmadrészt pedig hozzá kapcsolódik egy normatív doktrína, mely a korrupció leszorítását célozza, ez utóbbi terméke a mára kifejlett egész antikorrupciós ipar.

A korrupció minden formája különösen szembetűnő, a K-K-európai, immár EU és NATO-tagországok esetében, ahol a fejlett nyugattal való összevetés kéznéllevő. Az olykor strukturálisnak, máskor endemikusnak, vagy organikusnak mondott poszt-kommunista korrupciós jelenségek rendszerét tekintjük közéleti korrupciónak, olyan elterjedt és mélyen beágyazott társadalmi jelenségnek, s mint ilyen szociológiai/antropológiai/politológiai, azaz tásadalomtudományos eszközökkel vizsgálható és vizsgálandó komplex társadalmi problémának, melynek körüljárását, racionális vizsgálatát, értelmezését, és egyes dimenzióinak, valamint mechanizmusainak feltárását, stb. jelen lapszám tematikájának tekintjük. A közéleti korrupció tehát, túlmutat a politika szféráján és azokra a komplex összefonódásokra, rejtett vagy kevésbé rejtett hálózatokra fókuszál, melyek nyomán közösségi erőforrások magángyarapodásra használódnak, illetve és végső soron, az egész közélet korrumpálódik. Régiónkban a korrupció sajátos kultúrája fejlődött/ik ki, mely a klientelizmus továbbörökítésétől, a médikorrupcióig, az apró kenőpénzek hétköznapi világától az országos botránnyá terebélyesedő gazdasági panamákig, stb., a teljes mezőnyt áthatja.

A közéleti korrupció túlmutat, az ügyintézés, az adminisztrtív intézményrendszer kisajátításán és a gazdasági előnyökért folyó illojális versengésen, valamint a szigorúan politikai hatalommal való visszaélésen, a klienteláris viszonyok egészén: a politikai kultúra egészét áthatja. A közéleti korrupció nem csupán egyéni és nem csupán morális vétek (gyakran ezt a dimenzióját nem is érzékelik, máskor meg csak ezzel foglalkoznak), vagy elhajlás, és nem is egyszerű bűnözési forma, hanem intézményesült, azaz kollektív, és szélesebb politikai/hatalmi működésbe ágyazott mátrix, egyfajta bekódolt vírus, mely a társadalom immunrendszerét rombolja, illetve eltéríti a társadalmi cselekvéseket elsődleges szándékuktól, stb.

A közéleti korrupció komplex társadalmi probléma, mely Romániában különösen gyakran szerepel a híradók elején és szalagcímekben, hiszen országos léptékű és föltételezhetően kitartó eljárás. Minden esetre, a korrupció-ellenes föllépés nagyon látványos, melyet viszont a politikai osztály nem vagy csak kis részben válall föl, ráhagyja a korrupció-ellenes ügyészségre (DNA), mely így elsőrendű társadalmi/politikai aktorrá lépett elő. A téma jelentőségét jelzi, hogy az állam- és kormányfő, valamint a legfelsőbb adminisztratív intézmények vezetői elsőrendű nemzetbiztonsági kockázatként említik a közéleti korrupció jelenségét. Ennek megfelelően a teljes politikai osztály megújulását várják – jogosan vagy sem – a korrupció-ellenes föllépéstől, az anti-korrupciós politikáktól.

A korrupció kutatása – a téma és a vele kapcsolatos információk, a benne érintett személyek és intézmények, stb., sajátos érzékenységénél fogva – nehéz kihívás, illetve feladat, és bizonyos értelemben kokázatot is jelent a kutatók számára. Éppen mert szenzitív téma (kriminalitással függ össze) és szereplői, működési módjai, az azokkal kapcsolatos információk többé-kevésbé rejtettek, közvetlenül nem hozzáférhetők, tudományos igényű megközelítése, kutatása és feldolgozása, stb., csak interdiszciplináris lehet, integrált eszközökkel, és módszerekkel, sokféle megközelítéssel, lehetséges.

Az ET készülő száma, olyan kérdések igyekszik fölvetni, illetve megválaszolni melyek segíthetik egy átfogó és hiteles, társadalmi lépétékű korrupció-ellenes szakpolitika kialkítását, a kérdés hosszútávú rendezését. Az elemzések, szaktanulmányok, esszék, vagy recenziók, kutatási beszámolók, stb., hatékonyan segíthetik ezt, akár makró, akár mikrószintű empirikus tapasztalatokra, felmérésekre, megfigyelésekre, stb. épülnek.

Fontosak a téma elméleti/tipológiai újradefiniálására tett kísérletek, melyek a globális korrupciós paradigmát a régió sajátosságaira való tekintettel keretezik be; az általános képhez kapcsoltan a meglevő és esetleg új kapcsolódó felmérések (akár a percepciót tekinve is) statisztikai (újra)feldolgozása – különösen egy regionális összehasonlításban – nagyban segítheti a jelenség elterjedtségének és beágyazottságának a megértését; választási év van ezért a politikai korrupció, legalábbis ami láthatóvá válik belőle, illetve a korrupció-ellenes párt- és közpolitikák igencsak mediatizáltak lesznek, ezek megfigyelése és elemzése hasznos szakmai isemerteket eredményezhet; de általában is a kérdéskör mediatizáltsága az ott megjelenő diskurzusok elemzése elsőrendű, hogy a jelenség, leglényegesebb motivációit föltárhassuk; a téma rengeteg társadalmi problémával kapcsolatos és komplex kihívást jelenthet a kutatók számára kezdve a gazdasági, vagy a sportpiaci korrupcióval, egészen a klienteláris rendszerek mikróelemzésén át a téma jogi bekeretezéséig, mind szüzséi lehetnek kutatásoknak, tanulmányoknak, szakértői reflexióknak.

Az Erdélyi Társadalom a 2016/2-es lapszáma ezekben a kérdéskörökben vár szaktanulmányokat, vitaindító és kutatási eredményeket bemutató írásokat, figyelemreméltó könyvekről írt szemléket és recenziókat.

Lapszámfelelős: dr. Magyari Nándor László

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának (hozzávetőlegesen fél oldal) beküldési határideje: 2016. május 10. az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2016. augusztus 10.

A megjelentetni kívánt tanulmányokat, recenziókat a következő e-mail címekre várjuk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. illetve Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

A tanulmányok formai követelményeit itt találják.

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022