Hírek

et logo 230 2A vidéki népesség, „vidéki társadalom” a kelet-közép-európai országok többségében számos társadalmi probléma forrása. A modernizációs folyamatok megkésettsége és sajátossága következtében a térségben a lakosság igen jelentős része a városok életkörülményeihez felzárkózni képtelen falvakban él, és igen nagy hányada mindmáig a mezőgazdaságban dolgozik, annak ellenére hogy e szektor a nemzetgazdaságok kis hányadát képezi. Kelet-Közép-Európa vidéki térségeinek e jellemzői mindmáig alig változtak, annak ellenére, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást követően megváltozott vidékfejlesztési politikáknak köszönhetően a vidéki térségekbe igen jelentős tőke áramlott. Az Erdélyi Társadalom folyóirat 2016/1-es számában ezt a kérdéskört szeretnénk körbejárni, azaz a Kárpát-medence vidéki társadalmainak a közelmúltban zajló átalakulásával kapcsolatos, elméletileg megalapozott és empirikus kutatáson alapuló tanulmányokat várunk.

Javasolt témák:

  • Mezőgazdaság, az Európai Uniós támogatási rendszer hatása a mezőgazdaság átalakulására
  • A beavatkozási programok és a helyi világok viszonya, konfliktusai (például: természet- és tájvédelmi programok, NATURA 2000 impaktja, Leader-program )
  • A vidéki térségek gazdasági változásai
  • Város és vidék kapcsolatának változásai
  • A vidéki társadalom szerkezetében bekövetkező változások, migráció, szuburbanizáció
  • A vidéki népesség demográfiai folyamatai – szegénység, elnéptelenedés, elöregedés
  • Társadalmi kirekesztés és egyenlőtlenségek a vidéki térségekben
  • Szubaltern ruralitás és cselekvőképesség dinamikus viszonya

A felsoroltak mellett bármilyen további, a vidékhez kapcsolódó releváns kérdést tárgyaló tanulmányt is várunk.

Lapszámfelelős: Kiss Dénes, Szabó Á. Töhötöm

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának (hozzávetőlegesen fél oldal) beküldési határideje: 2016. február 29., az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2016. május 15.

A megjelentetni kívánt tanulmányokat, recenziókat az online kézirat-feltöltési rendszeren keresztül várjuk.

A tanulmányok formai követelményei itt találhatók.

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022