Kezdőlap

et logo 230 2Az alább olvasható írás egy szerkesztett interjú Oláh Gellérttel, aki a Share Föderáció képviselőjeként a Kolozsvár 2015 Európai Ifjúsági Főváros szervezője.
Kulcsszavak: ifjúsági főváros, civil kezdeményezés

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Az első paralimpia megszervezése a kolozsvári, speciális oktatási igényű és fogyatékos gyerekek/fiatalok számára, egy olyan esemény, amely a már két évtizede tartó inklúziós folyamat számottevő mozzanata. Minden bizonnyal van mit tanulnia a társadalomnak is belőle: elsősorban szolidaritást, de sokszor megküzdési stratégiát, rugalmasságot is.
Kulcsszavak: paralimpia, fogyatékosok, sport

A tanulmány teljes szövege (pdf)

A szerző a 2012-es londoni olimpiai játékok társadalmi hatásait taglalja, kiemelten a városi térben végbement folyamatokat és a jövőben várható következményeket a városszociológia fogalomtárát használva. Arra a következtetésre jut, hogy a 2012-es kiadású nyári játékok pozitív hatásai az előzetes tervezés, valamint a tudatos városépítészeti terveknek köszönhetőek, ugyanakkor valós kockázatokat is jelent Kelet-London szegényebb népessége számára, akik a rehabilitációs projektek nyomán létrejövő ingatlanpiaci változások és dzsentrifikáció miatt nyomás alá kerülhetnek.

Kulcsfogalmak: olimpia, Olimpiai Park, London, dzsentrifikáció, városi tér, társadalmi változás, tervezés

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Műfaját tekintve, ez rendhagyó írás. Nem illeszkedik sem a folyóirat rovataiban megszokott tanulmányokhoz, sem a kutatásjelentésekhez, sem más, szakpolitikai dokumentumokhoz: elsősorban fiataloknak szóló előadás „vázlata.” Szerkezetének első eleme a rövid fogalomtisztázás. Ezt követően európai, romániai, erdélyi, székelyföldi friss (2012–2014-es) kutatási eredményeket foglalunk össze, különös tekintettel az elvándorlásra és a 15–24 év közötti, nem dolgozó és tanuló fiatalokra. Majd következik az ifjúsági munkanélküliséget tárgyaló szakpolitikai megközelítések, valamint az orvoslásukra kialakított uniós, országos és megyei programok felvázolása. Végül az utolsó részben további szükséges lépések fogalmazódnak meg, amelyek kutatási eredmények, szakpolitikai dokumentumok és tereptapasztalatok alapján, a fiatalok itthoni boldogulását elősegítő intézkedéseket körvonalaznak.
Kulcsszavak: fiatalok, jövőstratégiák, elvándorlás, munkanélküliség

A tanulmány teljes szövege (pdf)

A mediált profi labdarúgás önálló üzletágként működik. A labdarúgás gyakorlatának közvetlen alakítói – játékosok, edzők, fizioterapeuták – munkajogi státusuk szerint alkalmazottak, de a kommercializált és kommodifikált játék piaci szabályai szerint pénzben felbecsülhető piaci transzferétékük van. Így nem véletlen, hogy számos szakértő és szervezet azzal foglalkozik, hogy minél pontosabban valószínűsítse egy-egy játékos aktuális piaci értékét. Jelen írásban a labdarúgás transzferpiacára vonatkozó szakirodalmat szemlézzük, hogy megalapozhassunk egy olyan elemzési modellt, amiben a piaci tőkeértéket meghatározó gazdasági tényezők mellett a társadalmi természetű faktorok is szerepet játszanak.
Kulcsszavak: labdarúgás, transzfer, migráció, piaci érték, társadalmi tényezők, magyarázó modell, Románia

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022