Kezdőlap

et logo 230 2Cikkünk célja, hogy betekintést nyújtsunk az Independence Zone drog-, alkohol-, nikotin és HIV prevenciós munkája révén - amely többek között az erdélyi fesztiválozó fiatalok körében tevékenykedik - a fiatalok szerfogyasztási szokásaiba, azzal a céllal, hogy az iskoláknak és ez által a pedagógusoknak olyan információkkal szolgáljunk, amelyek tükrében átértékelhetik saját munkájukat, melyet a fiatalok egészségmegőrzése és személyiségfejlődése érdekében tesznek. Ennek érdekében a három helyszín – Félsziget Fesztivál, Kolozsvári Magyar Napok, fiERD Tábor – kérdőíves felmérésének eredményeit mutatjuk be, amely bepillantást enged a fiatalok nikotin-, alkohol- és drogfogyasztási szokásaiba, valamint ezzel szorosan összefüggő lelki állapotába. Ez mellett kitérünk az iskola drogprevenciós és mentálhigiénés funkciójára, amelyek teljesítésével elősegíthetik a fiatalok egészségmagatartásának kialakulását. Cikkünk magába foglal még néhány olyan alternatívát is, amely által a pedagógusok megakadályozhatják a fiatalok drogfogyasztását.

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Az utóbbi két évtizedben alapvető átalakulásokon ment át a fogyatékos személyek szociális védelmét és támogatását szolgáló ellátórendszer. Jelen tanulmány egy longitudinális kutatás részeredményeit elemezve a következő kérdésekre keresi a választ: Hogyan élik meg az ellátórendszer változásait az érintett családok? Hogyan találnak oktatási-fejlesztési lehetőségeket? Milyennek látják, élik meg a közvélemény, média, közintézmények velük szembeni attitűdjét? Milyen a jövőképük? Azok a nemzetközi szlogenek ("Mindenki Európája" "Inkluzív iskola", "Esélyegyenlőség: segély helyett munkalehetőséget!"), amelyek a pozitív változásokat hangoztatják, érezhetőek-e az ő mikro és makro-környezetükben? Melyek azok a támogató tényezők, amelyek kiállották az idő próbáját és 10 év távlatából is erősnek, megbízhatónak bizonyultak?

A tanulmány teljes szövege (pdf)

A társadalmi nem befolyásolja a különböző nemű egyének szülői szerep- sajátosságait és a gyermekkel kapcsolatos szülői szociális kogníciókat. Ezáltal a szülő fegyelmezési gyakorlata, az általa alkalmazott módszerek a gyermekek fegyelmezésére bizonyos sajátosságokat mutatnak a szülő és a gyermek neme szerint. A jelen tanulmányban egy 3747 romániai szülőből álló mintán végzett felmérés adatait felhasználva bemutatjuk, hogy hogyan változik a fizikai erőszak fegyelmezési célból történő alkalmazása a romániai családokban a gyermek életkorának előrehaladtával és figyelembe véve a szülők és gyermekek nemét. Eredményeink azt mutatják, hogy úgy az anyák, mint az apák gyakrabban számolnak be fizikai erőszak alkalmazásáról a fegyelmezés során, ha gyermekük fiú. Az anyák esetében a fizikai erőszak alkalmazásának gyakorisága csökken a gyermek életkorának növekedésével, míg az apák esetében a fizikai erőszak gyakorisága a 13-14 éves korosztály esetében volt a legmagasabb.
Kulcsszavak: társadalmi nem, fegyelmezés, fizikai erőszak

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022