Kezdőlap

et logo 230 2A dolgozat a kistérségi elitkutatás (2002-2006, „Homokhát" kistérség 4 falu és Mórahalom kisváros) eredményeit bemutató monográfia fontosabb eredményeit foglalja össze. Adatbázisát a narratív élettörténetek képezték, amelyeknek életút és elbeszélt történet szerkezeti felépítettségében rejlő lehetőségeit egy korábbi elméleti-módszertani monográfiánkban fejtettük ki (Narratív történetformák..., 1. kiadás 2007, 2. kiadás 2009.) A jelen tanulmány, tehát alkalmazás-kísérletünk részleges összegzése, amely az elitelméletek klasszikus vonulata mentén, de a narratív szempontokat szem előtt tartó interpretatív kontextualista belátásainkkal összhangban néhány a kutatásból adódó, a tapasztalat és elmélet viszonyát próbálja újra gondolni. A szerző belátásában a tőkefajták, az elitek konverziója, az elitképződés, rekrutáció, szelekció, cirkuláció fogalma-elmélete, a leképződés jelensége, amelyek a tranzitológia szociológiai elméleteiben teret nyertek, a lokális társadalmak térszerkezetének vizsgálatában – de úgy tűnik makroszinten sem – bírnak a hozzájuk fűzött relevanciával. Mindezt a szerző a '89 után behozott, tehát nem adaptált, piacirendszer kontexusaival hozza összefüggésbe, amely nagyban befolyásolta a korábbi elit átmentését, más szóval a „régi-új" elit konfigurációjának színeváltozását, egyáltalában az elitképződés folyamatát.
Pászka Imre dr. habil, egyetemi docens, „Mestertanár", Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológia Tanszék.

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Aktuális szám

et2021 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodataciteIndex Copernicus

Részletes kereső

Hírek

Call for papers: Kortárs valláskutatások…

2022-05-18

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM társadalomtudományi szakfolyóirat 2022/1-es számának tervezett témaköre: Kortárs valláskutatások Közép-Kelet-Európában A volt szocialista országokban az utóbbi három évtizedben a vallásosság nagy átalakulásokon ment át. A térség vallási sajátosságaira...

Bővebben...

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

bgalogo weber