Hírek

et logo 230 2AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2015/2-es számának tervezett témaköre:

“Ifjúság és sport a társadalmi változások és kihívások tükrében”

Az Ifjúság mint társadalmi csoport felértékelődése a posztindusztriális társadalmak kialakulásának következménye, vagy azzal párhuzamos eseményként értelmezhető. A társadalmi élet és a privátszféra számos területén kialakult a fiatalok autonómiája, a továbbtanulás, pályaválasztás, párválasztas, a szabadidő eltöltése vagy a kultúrafogyasztás terén megfigyelhetjük, hogy a szülők, a felnőtt társadalom kontrollja meggyengült, vagy eltűnt. Hogyan tudnak megbirkózni a fiatalok ezzel a szabadsággal? Milyen minták, értékek tudnak segíteni az egyre nagyobb kihívásokkal járó társadalmi érvényesülésben?
A fiatalok az egyik fő társadalmi csoport, akikre a munkanélküliség szcenáriója leselkedik, az egész EU szinten a 16-24 évesek korcsoportjában legmagasabb a munkanélküliség. Milyen esélyei vannak a fiatalok számára a munkaerőpiacra való belépéshez? Az ifjúságszociológiai szakirodalom rámutat, hogy a szabadidő, sport, rekreáció, a kultúra, a divat, a digitális készségek területén a fiatalok szerepe felértékelődött. Ez milyen új lehetőségeket nyújt a fiatalok számára?

A sport életünk része, főleg a média révén, hiszen a világversenyek olyan mega-médiaesemények, amelyekre világszerte globális figyelem irányul. az olimpiák, a futball világbajnokságok, autóversenyek uralják a nagyközönség figyelmét, a profi élsportolók pedig a jelenkor közismert rock-sztárjai. A társadalomtudomány sport iránti érdeklődése viszonylag új keletű, fejlődésben lévő fiatal diszciplína. Azonban a sport mélyen beágyazott a kultúrába, vizsgálatán keresztül jól kitapinthatók azok a kulturális minták is, amelyek a társadalom egészét jellemzik: mondhatni, a sport a társadalom tükre. Tájainkon ez a labdarúgásra kiváltképpen igaz (ahogy Kanadában, Finnországban a hokira, vagy USA-ban a helyi futballra). A sport egyszerre társadalmi gyakorlat (praxis) és intézmény. a sporttevékenységeknek van relatív belső autonómiájuk, másfelől pedig függő viszonyban állnak a külső, tág társadalmi körülményekkel, objektív állapotokkal; a társadalomnak és a kultúrának alkotó részét képezik, annak organikus részei; beágyazott jelenség. A sportot, mint társadalmi gyakorlatot a rá jellemző javak és értékek (leginkább a sportolók, tehetségek, tudások, ismeretek, tapasztalatok, különféle tradíciók) kezelésének belső, avagy csoport-színtű szervezeti, kooperatív és kompetitív dimenziói képezik. Mára a klasszikus, részvétel-orientált sportból foglalkozás- és profitorientált, globálisan integrált sportrendszer jött létre, ami egyben a kommerciális és szórakoztató szerep erőteljes növekedését hozta. A sport elismert formátumú foglalkoztatási rendszer, amiben a szerepelők elsődleges célja a profitszerzés. a folyamatok legfontosabb negatív következménye, hogy folyamatos és nem kiiktatható feszültséget generálnak a sport, mint gyakorlat és a sport, mint intézmény között; a sport tartalma és formája között. innen erednek azok a sportban is megjelenő társadalmi problémák, mint nemi és etnikai egyenlőtlenségek, rasszizmus és diszkrimináció, agresszió és kriminalitás, a játékosok munkajogai, egészségügyi-biztosítási visszásságai - többek között. de a sport egy fontos összekötő, kollektív indentitás-szolgáltató intézmény, olyan szimbolikus rítus, ami képletesen megjeleníti és levezeti a társadalmi konfliktusokat, de hatékony kontroll eszköz is.
A lapszám témájának aktualitását megerősíti, hogy Kolozsvár 2015-ben Európa Ifjúsági fővárosa. Ezért a hazai és az európai ifjúság helyzetét, kihívásait, szabadidő szokásait, a sporthoz való viszonyát, céloztuk megvizsgálni, és erről a társadalomkutatók véleményét kikérni, amelyet a az Erdélyi Társadalom folyóirat idei 2. számában megjelentetve a szakmai nyilvánosság figyelmébe ajánlunk.

Az Erdélyi Társadalom a 2015/2-es lapszáma ezekben a kérdéskörökben vár szaktanulmányokat, vitaindító és kutatási eredményeket bemutató írásokat, figyelemreméltó könyvekről írt szemléket és recenziókat.

Lapszámfelelősök: Veres Valér (ifjúság), Péter László (sport)

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának (hozzávetőlegesen fél oldal) beküldési határideje: 2015. szeptember 15. az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2015. szeptember 15.

A megjelentetni kívánt tanulmányokat, recenziókat az online kéziratfeltöltési rendszeren keresztül várjuk. A tanulmányok formai követelményeit itt találják.

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022