Hírek

et logo 230 2Kedves olvasó!
Annak idején néhány kinyilvánított gyakorlatias és elvi tényező motiválta az alapítókat a lapindításban. Egyrészt növelni szerették volna annak az intézetnek a láthatóságát, aminek munkatársai voltak és amit akkor már, félhivatalosan, de önmagát hamarosan beteljesítő módon „Szociológia Tanszék – magyar tagozatnak" hívtak a kolozsvári egyetemen.

Másrészt tudományos publikációs lehetőséget szerettek volna teremteni az intézet munkatársai számára, de mások számára is, akiknek (főleg) empirikus kutatás alapján van tudományos beszédmódban, sajátos szakmai kánonokat is követő tanulmánya. A lap akkori főszerkesztője, Horváth István szociológus így fogalmazott egyik bemutatójában: „A kutatási eredmények publikálásában jelentősek lemaradások voltak, annak ellenére, hogy a szóba jöhető romániai magyar lapok érdeklődtek a szaktanulmányok iránt. Viszont szerkesztési szempontjaik nem mindig voltak összhangban sem az egyes szerzők, sem a munkacsoport elképzeléseivel. Egy-egy tanulmány megjelentetése azon múlott, hogy az egyes lapok kiadói „aktuálisnak", elég „rövidnek", elég „érdekesnek", az éppen szerkesztés alatt levő lapszám tematikájával összecsengőnek találták egyik vagy másik tanulmányt. Másrészt a szociológiai tanulmányok a sokszor politizáló jellegű, esszészerű vagy éppen a szépirodalmi kategóriába tartozó szövegek társaságában jelenhettek meg. Ez többnyire valóban méltó és megtisztelő társaság volt, de ilyen körben nem érvényesült az a típusú elemző diskurzus, adatoltság, ami az empirikus kutatásra épülő tudományos közlemények sajátja."
Harmadrészt a lap kezdettől törekedett arra, hogy féltematikus számaival az inter disz cip lina ritás jegyében rokon szakmák, átívelő területek szakértőinak, kutatóinak is közlési lehetőséget adjon.
A támogatási-pályázási rendszerek változása, csökevényesedése, hangsúlyváltása és politikai gagyisága folytán a lap terjedelme csökkent, a megjelenése két éven keresztül akadozott, késett, jelenleg „állapota stabil", javuló. Köszönjük a Communitas Alapítványnak, amiért folyamatosan támogatásban részesítette kiadványunkat. Köszönetet mondunk a többi támogatónak is, akik alkalmanként egy-egy tematikus szám megjelenéséhez hozzájárultak.
Minden kezdeti nehézség ellenére a szakfolyóirat a fenti három nagy célkitűzésnek megfelelt. Lapunk 2013-tól kivővült szerkesztőséggel, új menedzsmenttel jelenik meg, nyitva más társadalomtudományok irányába. Az Erdélyi Társadalom nemzetközileg is jegyzett tudományos kiadvánnyá vált, online elérhető a CEEOL nemzetközi adatbázisában.
Az elmúlt tíz évben megjelent tanulmányok listája a lap végén található Visszapillantóban olvasható.

A szerkesztők

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022