Formai követelmények

et logo 230 21. Bibliográfia, hivatkozások

 • Minden meghivatkozott tételnek szerepelnie kell a bibliográfiai jegyzékben és fordítva: a bibliográfiai jegyzékben csak olyan szerzőket, műveket szerepeltessünk, akikre hivatkoztunk a szövegben.

2. Szövegbeli hivatkozások

 • Szó szerinti idézésnél pontosan adjuk meg az oldalszámot is, ne csak a szerzőt és a kiadvány évét!
 • Az idézett szöveget idézőjelbe tesszük!
 • A hivatkozást zárójelben adjuk meg, pl: „szöveg" (Yeoh 2005: 205).
 • A sorrend a következő: (szerző évszám: oldalszám). Az évszám és oldalszám között kettőspontot használunk, a kettőspont után szóközt teszünk.
 • A zárójelbe tett hivatkozás után teszünk pontot, és nem a mondat után!
 • Kettőnél több szerző esetében használjuk az et alii latin megnevezést! Pl. (Brubaker et alii 2008)

3. Bibliográfia/Szakirodalom

 • A hivatkozott mű adatai a dolgozat végén, a hivatkozások betűrendes jegyzékében:
 • A szövegben található hivatkozásokat a tanulmány végén egy betűrendes jegyzékben oldjuk fel
 • A bibliográfiában a szerzők család- és keresztnevét egyaránt feltüntetjük!! Ha háromnál több szerző van, a keresztnevek lehetnek rövidítve is.
 • A többszerzős (-szerkesztős) kiadványoknál minden szerzőt beírunk (itt már nem et alii-ként hivatkozunk rájuk!)
 • A kiadvány címét mindig dőltjük (italic), tehát abban az esetben, ha tanulmánykötetből vagy folyóiratból idézünk, a tanulmánykötet vagy folyóirat címét dőltjük, és nem a tanulmányét.


Pl
2001 Studiu introductiv. In: NASTASĂ, Lucian – VARGA Andrea (ed.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919–1944). Ethnocultural Diversity Center, Cluj-Napoca, 9–24.

A hivatkozott mű adatai könyvek esetében

REYNOLDS, Andrew – REILLY, Ben – ELLIS, Andrew

2005 Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. IDEA, Stockholm.

BABBIE, Earl

1996 A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest

A hivatkozott mű adatai kötetben megjelent tanulmány esetében

NASTASĂ, Lucian

2001 Studiu introductiv. In: NASTASĂ, Lucian – VARGA Andrea (ed.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919–1944). Ethnocultural Diversity Center, Cluj-Napoca, 9–24.

Periodikákban megjelent írás hivatkozása

VOIGT-GRAF, Carmen

2005 The Construction of Transnational Spaces by Indian Migrants in Australia. Journal of Ethnic and Migration Studies 2. (31) 365–384.

Online forrásra történő hivatkozás

STAN, Valentin – MORARU, Adrian – IORGA, Elena – TEIŞANU, Radu

2004 Alegerile locale 2004. O lecţie politică. Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, http://www.ipp.ro/altemateriale/alegeri%20locale%202004.pdf, (letöltve 2008. szeptember 17-én)

4. TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK (grafikonok, térképek, képek)

 • A táblázatok a törzsszövegben a megfelelő helyen jelennek meg, közel ahhoz, ahol a szövegközi utalás történik rájuk.
 • Az ÁBRÁK (grafikonok, térképek, képek) fekete-fehér színben legyenek lementve.
 • Ha a táblázatok, grafikonok száma nagy, a szöveg követéséhez kevésbé szükségeseket Mellékletbe lehet tenni a tanulmány végére, a szakirodalom elé.

5. A beküldött kézirat tartalma, szerkezete:

 • Szerző, Cím (lábjegyzetben a kutatás támogatója, ösztöndíj éve stb, esetleges köszönetnyilvánítások)
 • Szerző(k) biográfiai adatai 3. személyben fogalmazva: foglalkozás (beosztás), intézmény(ek), ahol dolgozik, tanul (intézmény, kar, szak). Kutatási (érdeklődési) terület(ek) felsorolása.
 • Magyar nyelvű kivonat (150-300 szó)
 • Kulcsszavak (4-6 db)
 • Angol nyelvű cím
 • Angol nyelvű kivonat (150-300 szó)
 • A tanulmány törzsszövege (benne táblázatok, grafikonok, végén melléklet, ha van)
 • Felhasznált irodalom

 

A tanulmány szerkesztésének részletesebb formai követelményei letölthetőek lennebb:

Attachments:
Download this file (szerkesztesi_szabalyok_ET_2014.doc)szerkesztesi_szabalyok_ET_2014.doc[A tanulmány szerkesztésének formai követelményei]215 kB653 Downloads

Aktuális szám

et2016 2

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodataciteIndex Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

communitas vizszintesPCCLogo

cluj2021yac logo horizontal gray HUNvisticlujnapocaSigla Primarie

 

 

 

„Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Cluj-Napoca, sub egida şi pentru 
susţinerea candidaturii oraşului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021”